Vi tror på å holde løfter og levere med høy kvalitet

Peritus Entreprenør AS tilbyr tjenester som totalentreprenør innenfor nybygg, renovering og ombygging. Vår styrke ligger i dyktige og erfarne medarbeidere. Peritus Entreprenør AS er en del av Merko group, den ledende entreprenør og boligutvikler i den baltiske region, hvilket også gir oss mulighet til å kunne løse nye utfordringer i en større og mer kompleks sammenheng.

Viktigste prosjekt som er ferdigstilt

Merko group har mer en 3o års virksomhet i de baltiske land.
I Norge har vi levert flere prosjekt vi kan være stolte av.