Vi tilbyr

Vi tilbyr

Vår tilnærming til prosjekter er:  planlegging – bygging. Uansett fra hvilken synsvinkel man vurderer et prosjekt er det veldig liten tvil om at den beste måten å sikre et godt resultat for både kunde og entreprenør er: komplett prosjektering – planlegging bygg – utførelse av byggearbeider.

Nybygg

Vi tilbyr oppføring av nybygg med vidt spekter innenfor både privat og offentlig sektor. Det være seg forretningsgårder, kontorer, butikker og underholdnings-sentre. Offentlige bygg som barnehager, skoler, helsesenter så vel som boligprosjekter og bygninger til spesielle industrielle behov.

Renovering/Ombygging

Vi tilbyr det meste av renoverings/ombyggingsarbeider for kommersielle, boligkomplekser og offentlige bygg, og det kan være fra begrensede områder til komplett renovering fra byggets bærende struktur til et komplett ny-renovert bygg. Vi har bred og god erfaring med å utføre prosjekter parallelt med ordinær drift og «bygg i bruk».

Boliger

Innenfor boligbygging kan vi tilby en rekke løsninger fra eneboliger, rekkehus, modul-baserte løsninger fra 10-50 enheter og større blokk-bebyggelse med 50-200 leiligheter.